Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе

  • Породична чланарина – сваки корисник који жели да  учлани и чланове своје породице (родитеље, сестру, брата, брачног друга, дете), за сваког  плаћа по 600,00 динара и они постају равноправни корисници Библиотеке
  • Чланарина важи годину дана
  • Могу се позајмити највише три  књиге истовремено
  • Рок за задржавање књига је највише три недеље
  • Рок се може продужити за још три недеље
  • Ако корисник изгуби чланску карту, биће му издата нова, за коју плаћа надокнаду у износу од 50 динара
  • Ако корисник одбије да врати књигу или одбије да плати казну, ускраћује му се чланство у Библиотеци на рок од 1 године и покреће се одговарајући поступак пред надлежним судом