Organizovan, stručan rad Biblioteke datira od 1953. godine. Njenom razvoju prethodila je, odmah po oslobođenju, velika sabirna akcija knjiga – prilozi građana, a veliki doprinos u toj akciji dala je tadašnja omladina. Sakupljenim knjigama pridodate su sačuvane knjige iz Gradske škole, kao i ostatak knjiga društva „Kolo srpskih sestara“. Tako formirana Biblioteka pripadala je Sindikalnom veću, a bila je smeštena u zgradi Zadružnog doma . O knjigama su brinuli i radili na njihovom izdavanju uglavnom prosvetni radnici – na dobrovoljnoj osnovi, takođe u radu su im pomagali dežurni omladinci.

Jačanjem KUD Biblioteka je prešla pod otkrilje Doma kulture. Tada se prvi put javlja zaduženi prosvetni radnik kao honorarni radnik biblioteke (Marija Tutolmin). Od 1953 g. Biblioteka se osamostaljuje – odvaja se od Doma kulture. Finansiranje Biblioteke preuzima NO, koji postavlja prvog bibliotekarskog službenika sa punim radnim vremenom (Koska Katica). U to vreme Biblioteci je dodeljena velika prostorija u zgradi današnjeg Radničkog univerziteta, u kojoj ostaje sve do početka 1957. god. Usled prostorne skučenosti, početkom 1957. god., Biblioteka se useljava u prostorije Zemljoradničke zadruge u kojoj se nalazila do 1987.godine.

Vremenski interval od 1953 – 1959. godine predstavlja stalni uspon u razvoju Biblioteke koji se naročito ogleda u širenju kljižnih fondova, opremljenosti i stručnoj sređenosti. Odlaskom bibliotekara i dolaskom novog nastaje kratak period stagnacije sve do 1961. god. Od 1961. Godine Biblioteka postaje potpuno samostalna ustanova sa godišnjim dotacijama SO. U njenu nadležnost prenose se finansijsko – administrativni poslovi koje je do tada vodila služba SO. Postavljanjem tri bibliotekara radnika u Biblioteci je omogućen rad sa korisnicima bibliotečkog materijala preko celog dana.

Od 1987. godine do 2008. biblioteka je posedovala svoju zgradu u kojoj je bilo smešteno odeljenje za rad sa decom, pozajmno odeljenje za odrasle i odeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe.

Nažalost u avgustu 2008. Godine zgrada biblioteke je izgorela, te je od tada biblioteka „privremeno“ smeštena u zgradu Pionirskog doma gde uslovi za delovanje ustanove nisu ni približni standardima.