Учлањење се врши уз личну карту или пасош и траје годину дана од датума уписа. Малолетна лица се могу уписати уз присуство једног родитеља.

Ценовник услуга:

Појединачно учлањење500,00 динара
Породично учлањење600,00 динара
Ученици основне школе од 2. до 8. разреда300,00 динара

Књиге се могу позајмити на Позајмном одељењу за одрасле, на Дечјем одељењу и у огранцима. Са правилима коришћења библиотечких јединица корисник се упознаје приликом уписа и то потврђује својим потписом.

Књиге се могу држати изван библиотеке 30 дана и одједном се могу позајмити 3 књиге. У случају прекорачења рока корисник ће бити дужан да плати новчану казну у износу од 200,00 дин. по књизи. У случају да корисник оштети или изгуби књигу дужан је да донесе нову или да плати вредност изгубљене или оштећене књиге. Уколико се корисник не буде придржавао правила библиотека задржава право на ускраћивање услуге кориснику.

Корисници могу користити стручну и приручну збирку, новине,листове и грађу Научног одељења.

Корисници са важећом чланском картом могу користити рачунаре и интернет.

Библиотека врши међубиблиотечку позајмицу из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији.

Деца предшколског узраста и први разред бесплатно се уписује.

Штампање (1 страница, само текст) – 5,00 динара

Штампање (1 страница, текст са сликом) – 10,00 динара

Нарезивање садржаја на СD и DVD – 50,00 динара

Скенирање материјала из фонда Библиотеке – 10,00 динара

Скенирање екстремног материјала – 20,00 динара

CIP – 500,00 dinara

ISBN број – 1.000,00 dinara