Кула

Радно време од 8 до 18 часова
Телефони: 025/722-231 и 025/729-710

Сивац

Радно време од 8 до 14 часова
Телефон : 025/713-150

Црвенка

Радно време од 8 до 14 часова
Телефон : 025/730-344

Руски Крстур

Радно време од 8 до 14 часова
Телефон : 025/703-034

Липар

Радно време од 8 до 14 часова
Телефон : 025/707-540

Крушчић

Радно време од  8 до 14 часова
Телефон : 025/5706-477